Tříměsíční model na zádech a jeho využití v terapii a tréninku

Čtvrtý trimestr

Neurologové a pediatři s trochou nadsázky někdy říkají, že novorozencům chybí čtvrtý trimestr prenatálního vývoje. Mnozí rodiče mohou potvrdit, že zhruba 3 měsíce od narození dítěte došlo v jeho vývoji k velkému posunu a změně. Hranice třech měsíců je kromě jiného zásadní pro vývoj správného držení těla a může ovlivnit kvalitu naší postury na zbytek života. 

Tříměsíční model držení páteře je základem pro celý posturální vývoj.  Nastavení páteře, které vidíme u fyziologicky se vyvíjejících dětí na konci 3. měsíce je shodné s posturálním nastavením ve všech dalších fázích vývoje. Pokud z nějakého důvodu nedojde k optimálnímu dokončení vývoje tříměsíčního modelu, je vysoká pravděpodobnost, že se u takového jedince v pozdějším věku vyvine některá z posturálních poruch (vadné držení těla).  Uvádí se, že až 30% dětí nedosáhne ve 3-4 měsících optimálního koaktivačního modelu.

Novorozenec

Držení těla novorozence není z pohledu vzpřímeného člověka fyziologické. Svalový tonus je vyšší. Velké lokomoční klouby vykazují vnitřní rotaci. Vleže na zádech není dítě stabilní. Ručičky má většinu času sevřené v pěst, ale ve chvílích klidu je začíná otevírat a uvolňovat. V bdělém stavu má většinu času nohy i ruce pokrčené (flekční nastavení). Hlavu má položenou na stranu. Postavení hlavy ovlivňuje postavení trupu a končetin, protože novorozenec vleže na zádech ještě neovládá předozadní (sagitální) stabilizaci trupu. Při otočení hlavičky doprava dochází k natažení pravé ruky a pravé nohy a k pokrčení levostranných končetin. Kvůli chybějící stabilizaci trupu může dokonce dojít k „přetočení na stranu“. Nejedná se ale o řízené a cílené přetočení, ale spíše převážení se k jedné straně.

Tříměsíční kojenec

Ale s příchodem třetího měsíce jako by dítě rozkvetlo. Svalový tonus se pomalu dostává do normy, dochází k uvolnění tonických* svalů a začínají se více zapojovat fázické svaly**. Na konci třetího měsíce je dítě schopné provést prvotní sagitální stabilizaci trupu (předozadní). Z trupu se stává opěrná plocha, která sahá od lopatek až po pánev. Dítě je dostatečně stabilní na to, aby bylo schopné zvednout nohy od podložky a přitáhnout kolínka zevně k trupu, bérce směřují naopak k sobě. Těžiště se tak přesouvá kraniálně (směrem k hlavě). Hlava je vleže na zádech ve středním postavení a postavení hlavy, její pohyb, neovlivňuje postavení trupu. Podle toho, jak dítě hýbe končetinami a hlavou mění se kontakt trupu s podložkou a tlak na podložku. Při správné stabilizaci trupu nedochází k úklonům. 

Tříměsíční model na zádech

 Trup zůstává natažený a fixuje se tak správné nastavení páteře. Toto nastavení je základem pro držení těla ve všech dalších, vyšších pozicích, vedoucích k finální vertikalizaci (napřímení se). Předloktí dítěte je již uvolněné a schopné rotace v obou směrech (pronace / supinace). Ramena se opírají o podložku stejně jako pánev. Pohyb nohou dokáže zastavit zhruba v 90˚ flexi kyčlí, kolen a kotníků. Sami si můžete vyzkoušet, že toto klade velké nároky na stabilizaci trupu (hluboké břišní svaly a hluboké svaly krku), aby nedošlo k lordotickému držení bederní páteře.

*Tonické svaly: hlouběji uložené svaly, sloužící k zajištění stability, držení těla a stabilizace těla v pohybu, mají tendenci ke zkracování a k častému a nadměrnému zapojování se do pohybu, přičemž nahrazují práci ochablých svalů fyzických.

**Fázické svaly: spíše povrchové svaly, sloužící k provedení pohybu, snadno ochabnou, je třeba je posilovat, často se nesprávně zapojují do pohybových vzorů.

3M model v terapii a tréninku

A právě tuto schopnost udržet trup v natažení a opoře na zádech bez ohledu na pohyby končetin či hlavy lze tříměsíční model úspěšně využít při terapii špatného držení těla stejně jako při kondičním tréninku. Při terapii jde zejména o napřímení páteře. Tento model je tedy vhodný pro klienty s hrudní kyfózou stejně jako pro ty s bederní hyperlordózou či se skoliotickým držením páteře. Dále je vhodný při oslabení svalů hlubokého stabilizačního systému páteře, čímž se dostáváme ke kondičnímu tréninku. 

Pro rekapitulaci a lepší pochopení si zopakujme správné nastavení těla v tříměsíčním modelu:

Tříměsíční model – klikněte pro zvětšení

Lehněte si na záda, vtáhněte bradu, aktivně se vytahujte za temenem a současně za kostrčí. Kdo má hlavu zapadlou (např. kvůli kyfóze hrudní páteře), ten si hlavu podloží tak, aby krční páteř byla v neutrálním nastavení. Uvolněte ramena, stáhněte je směrem od uší k pánvi a k podložce. Hrudník nechte klesnout do výdechové pozice a začněte dýchat „do břicha“. Při výdechu zastabilizujte trup a zvedněte nohy tak, aby flexe stehen vůči trupu měla 90˚, stejně jako holeň vůči stehnu. Kolena směřují mírně ven (širší postavení než je šířka pánve), kotníky naopak směřují k sobě. Ruce můžeme nechat ležet na podložce dlaněmi nahoru, lépe tak uvolníme oblast ramen. Nebo můžeme ruce zvednout, představíme si, že rukama objímáme velký balón.

Možné variace vhodné pro terapii / trénink 
Gumu pod chodidla, překřížit přes nárty a vést zevně kolem kolen. Dlaně jsou otevřené, směřují dovnitř. Udržujte napětí a dýchejte „do břicha“.

3M rozpažky

Výchozí 3M model, přidáme rozpažky s jednoručními činkami. S nádechem dolů, s výdechem nahoru. Kontrolujeme předozadní stabilizaci trupu. 

3M rozpažky
3M rozpažky. Pro zvětšení na obrázek klikněte.

3M tlaky

Výchozí 3M model doplníme o tlaky s jednoručními činkami. Paže v úseku mezi ramenem a loktem směřuje po celou dobu pohybu kolmo k podložce. Předloktí s činkami spouštíme kontrolovaným pohybem směrem k uším. 

3M tlaky
3M tlaky. Pro zvětšení na obrázek klikněte.

3M se vzpažením

Výchozí model 3M, do rukou vložíme overball. S nádechem vzpažíme, s výdechem vrátíme do výchozí pozice. Po celou dobu kontrolujeme výdechové postavení hrudníku. Pro obtížnější variantu můžeme overball vyměnit za činku. 

3M se vzpažením. Pro zvětšení na obrázek klikněte.

Výše zmíněné cviky si můžete také prohlédnout v krátkém videu

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *